IoT – 

ostajan opas

LATAA IOT – OSTAJAN OPAS YRITYKSILLE JA OPI MITÄ KAIKKEA IOT:N KÄYTTÖÖNOTTOON KUULUU 

Ennen kuin minkään yrityksen liiketoimin­taa voidaan kehittää IoT:n avulla, on löydettävä vastaukset moniin kysymyksiin: Mitä mitataan? Käytetäänkö valmiita ratkaisuja vai rakenne­taanko oma? Kuinka usein sensori lähettää dataa? Miten tieto muutetaan liiketoiminnaksi?
 
Opas herättää sinut pohtimaan muun muassa seuraavia kysymyksiä:
 

  • Mikä on ongelma, jonka haluan ratkaista? Liittyykö se käyttöasteeseen, käytettävyyteen, tehokkuuteen, turvallisuuteen vai varmuuteen?
  • Miksi ottaisin IoT-ratkaisun käyttöön? Mitä vaikutuksia sillä olisi?
  • Mitkä ovat nykyiset prosessini?
  • Mitä tunnuslukuja käytän menestyksen mittaamiseen?

Kun olet määrittänyt miksi haluat ottaa IoT-ratkaisun käyttöön, voit alkaa tutkia sitä, miten idea viedään käytäntöön.
 
Aluksi IoT:n potentiaalista liiketoimintahyö­tyä voidaan arvioida kevyen pilottihankkeen avulla. Jos lopputulos on mieluisa, seuraavaksi tar­vittavat laitteet ja järjestelmät suunnitellaan ja räätälöidään asiakkaalle sopiviksi. Kolmannessa vaiheessa IoT on osa asiakkaan liiketoimintaa, uusia laitteita voidaan tilata helposti ja on yllä­pidon sekä elinkaarenhallinnan aika.